Suggesties voor agendapunten en organisatie van deze bijeenkomst van harte welkom!