De volgende afspraken zijn gemaakt tijdens de eerste bijeenkomst op 1 december. (aanvullingen welkom!)

- het kernwoord dat tijdens de voorstelronde naar voren komt is maatwerk
- er zal positief worden gewerkt, niet vanuit herhaald benoemen wat nu niet goed zou zijn
- er is behoefte aan een tweede bijeenkomst vóór 5 februari: via datumprikker ergens 1e twee weken januari (gedaan, zie Agenda 15 januari)
- iedere deelnemer probeert minimaal twee initiatieven aan te dragen die bij het transitiepad De Leerling Centraal passen en deze zo via de wiki zichtbaar te maken voor een groter publiek
- er wordt een format gemaakt voor het aanmelden van initiatieven (gedaan, zie Aanmelden initiatieven)
- iedere deelnemer probeert voor de volgende bijeenkomst een collega te enthousiasmeren en mee te nemen
- op de tweede bijeenkomst zal er dieper worden ingegaan op een aantal geselecteerde onderwerpen die binnen dit transitiepad passen, Wouter en Marnix gaan dit vorm geven
- tijdens de presentatie van dit pad op de bijeenkomst 5 februari zullen er leerlingen aanwezig zijn
- 555, ieder schrijft voor zichzelf op wat hij wil hebben bereikt over 5 dagen, 5 weken, 5 maanden. De antwoorden op deze vraag kunnen op de wiki worden geplaatst.
- ...... aanvullingen?